Przeczytaj te Warunki i Zasady („Warunki”, „Warunki i Zasady”) dokładnie przed korzystaniem z naszej strony internetowej (Serwis), prowadzonej przez Hiiop („my”, „nas” lub „nasze”).

Dostęp do i korzystanie z Serwisu jest uzależnione od zaakceptowania i przestrzegania niniejszych Warunków. Te Warunki dotyczą wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp lub korzystać z Serwisu.

Poprzez uzyskanie dostępu lub korzystanie z Serwisu, zgadzasz się przestrzegać tych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią Warunków, nie masz zgody na dostęp do Serwisu.

1. Warunki korzystania ze sklepu internetowego

Akceptując te Warunki, oświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że osiągnąłeś pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś nam zgodę na korzystanie z tej strony przez jedno z Twoich małoletnich dzieci.

Nie możesz korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub niedozwolonych ani naruszać przepisów prawa w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie ograniczając się do przepisów dotyczących praw autorskich) podczas korzystania z Serwisu.

2. Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dla każdego, z jakiejkolwiek przyczyny i w dowolnym czasie.

Rozumiesz, że Twoja zawartość (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) może być przekazywana w formie niezaszyfrowanej i może obejmować: a) transmisje przez różne sieci; oraz b) zmiany w celu dostosowania się do i spełnienia wymogów technicznych połączonych sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przekazywania przez sieci.

3. Dokładność, kompletność i aktualność informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają na celu wyłącznie przedstawienie informacji ogólnych i nie należy się na nich polegać ani używać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z głównymi, bardziej dokładnymi, bardziej kompletnymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiale na tej stronie odby wa się na własne ryzyko.

4. Zmiany w usłudze i cenach

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zakończenia usługi (lub dowolnej części lub zawartości) w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub zakończenie usługi.

5. Produkty lub usługi

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem naszej strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwracane lub wymieniane tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów.

6. Zwroty i wymiany

Proszę zapoznać się z naszą Polityką zwrotów, aby uzyskać informacje na temat zwrotów i wymiany.

7. Informacje osobiste

Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą politykę prywatności.

8. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki należy interpretować i wykonywać zgodnie z prawem US, niezależnie od przepisów dotyczących kolizji praw.

9. Zmiany w Warunkach i Zasadach

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizowania, zmiany lub zastąpienia jakiejkolwiek części tych Warunków i Zasad, poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Kontynuacja korzystania z naszej strony internetowej lub usługi po opublikowaniu zmian w Warunkach i Zasadach oznacza akceptację tych zmian.

10. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące Warunków i Zasad należy kierować do nas na service@https://www.hiiop.com.